OFERTA

ELI-Lang oferuje Państwu następujące usługi:

Tłumaczenie

kierunki: PL-EN, EN-PL. Główne specjalizacje: BHP, budownictwo, design, ekonomia, fotografia, hodowla koni i jeździectwo, medycyna i farmacja, ochrona środowiska, prawo. Przyjmuję również wszelkie popularne dokumenty takie jak instrukcje, reklamy oraz teksty ogólne. Jestem otwarta na nowe wyzwania i potrzeby klientów. Korzystam z profesjonalnych programów: Trados (wiodące narzędzie CAT) oraz ABBYY FineReader (oprogramowanie OCR).

Weryfikacja

kierunki: PL-EN, EN-PL. Polega na weryfikacji przetłumaczonego tekstu w porównaniu do tekstu źródłowego pod względem poprawności tłumaczenia. Pozwala to wyeliminować błędy rzeczowe takie jak błędna terminologia, pomyłki w liczbach i nazwach własnych czy pominięcia fragmentów tekstu. Weryfikacja zapobiega przykrym konsekwencjom wynikającym z błędnego terminu budowlanego w projekcie, niewłaściwej dawki leku na recepcie czy pominiętej klauzuli w umowie.

Redakcja

języki: EN, PL. Polega na weryfikacji tekstu pod względem jego poprawności gramatycznej i stylistycznej. Dotyczy zarówno tekstów oryginalnych, jak i tłumaczeń (np. wystąpienia, które ma zostać wygłoszone lub reklamy przeznaczonej do publikacji). Takie dopracowanie i udoskonalenie podnosi skuteczność komunikacyjną i marketingową tekstu, pomagając jego autorowi osiągnąć zaplanowany cel.

Tworzenie tekstów

języki: EN, PL. Jest to usługa kreatywna polegająca na napisaniu potrzebnego klientowi tekstu użytkowego (np. opis firmy na stronę internetową, reklama nowego towaru, streszczenie artykułu) na podstawie dostarczonych materiałów referencyjnych/źródłowych. Moje bogate doświadczenie językowe poparte odpowiednią wiedzą pozwala na przygotowanie tekstu, który zaspokoi Państwa potrzeby.

*Usługa nie obejmuje pisania prac szkolnych ani uniwersyteckich.